NineBot-Segway Pravidla jízdy


Před každou jízdou předloží účastník platné doklady totožnosti a podepíše prohlášení.

Poté se seznámí s pravidly jízdy, ovládáním a může vyrazit na projížďku.

Cena zahrnuje instruktáž k ovládání, která se nepočítá do času zápůjčky.

V ČR mohou elektrické dvoukolky jezdit po chodníku a na pěších zónách.

Na chodnících jezděte rychlostí max. 10 km/h, aby nedošlo k ohrožování kolemjdoucích.

Při jízdě ve skupině jezděte vždy za sebou ve formaci vláčku s dostatečnými rozestupy.

Při výjezdu/ sjezdu obrubníků či jiných překážek vždy sestupte z dvoukolky.

Vjezd není povolen do míst označených značkou zákaz vjezdu segwayů.

Nedoporučujeme rovněž jízdu v místech s vysokým výskytem chodců.
(V Brně např. ul. Česká a okolí hlavního nádraží)

NineBot-Segway zůstává dopravním prostředkem, i když se na jeho uživatele vztahují pravidla platná
pro chodce dle zákona o provozu na pozemních komunikacích.

Uživatel NineBot-Segway musí jezdit na chodnících při pravém okraji (kromě objíždění chodců),

pozor však okolo východů z domů a obchodů či výjezdů z objektů.

Uživatel NineBotu se musí plně věnovat řízení. Během jízdy ani při stání nesmí kouřit, jíst, pít,
fotografovat, telefonovat ani dělat jiné činnosti, které by odváděly jeho pozornost od řízení stroje.

Uživatel dvoukolky nesmí být pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových a psychotropních látek.

Žádná osoba pohybující se na dvoukolce nemá přednost před chodcem.

Půjčovní řád